feketeso@EUnet.yu

 FEKETE J. József 1957-ben született |Ómoravicán (Kossuthfalván). Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett tanári oklevelet 1981-ben; 1980 - 1983 között általános iskolai tanár; 1983-tól a Zombori Rádió felelős szerkesztője; 1996 - 2000 között az Újvidéki Egyetem BTK Tanítóképző Karának önálló szakmunkatársa.

Több megbízatási időszakon keresztül társszerkesztője az Új Symposionnak; a Zomborban megjelenő Pokret című, kétnyelvű ifjúsági lapnak, az ugyancsak zombori Dometi című szerb nyelvű folyóiratnak; jelenleg a szabadkai Üzenet folyóirat társszerkesztője és a Hangos-könyv című, nemzetközi kortárs irodalmi rádió-folyóirat főszerkesztője.

Főbb kutatási területei a vajdasági magyar próza és Szentkuthy Miklós munkássága.

Ezen témakörökön belül számos jugoszláviai és magyarországi tanácskozás előadója.

Kritikusi, esszé- és tanulmányíró munkásságát 1985-ben Sinkó-díjjal; 1995-ben Üzenet-díjjal, 1996-ban Szenteleky Kornél Irodalmi Díjjal, 2000-ben Herceg János Irodalmi Díjjal jutalmazták.

 

Művei:

Próbafüzet III.

Imádságos kolostor

Identitás és tautológia

Levelek

Megtalált levelek

Remeteségről

A végekről

Ma miről írtál János bátyám?

Az igazság ritmusáról

Az író szaváról

Kérdések, kérdőjelek, számolatlanul

Az évszázad emberéről

Bűnről, és bűnhődésről

Jelről, képről, jel-képről